Cogitatio-M, s. r. o.

Denné štúdium a popri zamestnaní

          V dennej forme štúdia v školskom roku 2015/2016  prebieha štúdium aj podľa individuálnych študijných programov, v rôznych formách štúdia a pre záujemcov o štúdium z územia rôznych oblastí Slovenskej republiky, ale aj zo zahraničia.         

Konzultačná výučba v diaľkovej forme štúdia v školskom roku 2015/2016  sa uskutočňuje v  utorok a stredu v priestoroch Súkromného gymnázia Cogitatio, Batkova 2,  Bratislava - Dúbravka, v čase od 14.50 - 20.30 hodiny.

Konzultačná výučba vo večernej forme štúdia - dvakrát v týždni: v utorok a v stredu, v čase od 13.50 do 20.30 hodiny.

 Pre štúdium jednotlivých predmetov (ide o samostnatné štúdium študentov, nemusia chodiť  na výučbu, podľa potreby využívajú konzultácie, alebo sa prihlásia iba na skúšky) konzultácie pre prihlásených sú každú stredu  od 14.00 do 20.30 hodiny, podľa vopred dohodnutého predmetu ku konkrétnemu vyučujúcemu:

V dištančnej forme štúdia pre študujúcich z územia celého Slovenska poskytujeme konzultácie prostredníctvom internetu. Písomné a ústne skúšanie prebieha v dohodnutých termínoch na pôde školy.

Ďalšie konzultačné hodiny pre študentov v štúdiu jednotlivých predmetov je možné dohodnúť individuálne.

Učitelia gymnázia:

Anglický  jazyk:    PaedDr. Alexandra Mandáková, PhD., JUDr. Larry Elliott Stone, 

Nemecký jazyk:  Ing. Soňa Ďurčová, 

Ruský jazyk:  Beata Vasinová,

Francúzsky jazyk:  PhDr. Ľudmila Barázová,

Biológia, chémia, RNDr. Katarína Dodoková,

Dejepis:  PhDr. Ľudmila Barázová, 

Náuka o spoločnosti, spoločensko-vedný seminár:  

PhDr. Mária Liptáková, PhD.,  Mgr. Zlata Halahijová,  

Fyzika: Mgr. Ľuboš Cigánik,

Geografia: Mgr. Ľuboš Cigánik

Informatika, Ing. Peter Voroňák, 

Matematika:   Mgr. Darina Šestáková, 

Slovenský jazyk a literatúra, Mgr. Jana Róžová.

Umenie a kultúra: Beata Vasinová,

Etická výchova, psychosociálny výcvik: 

PhDr. Mária Liptáková, PhD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


4.9.2007 | Kategória: Aktuality