Jazyková škola


Bratislava

Súkromná jazyková škola Cogitatio je zaradená do siete stredných škôl Ministerstva školstva Slovenskej republiky s účinnosťou od 1. septembra 2006. Zriaďovateľom je Cogitatio-M, s. r. o. (z lat. myslenie), štatutárnym orgánom spoločnosti je PhDr. Mária Liptáková, PhD.

Od septembra 2018 je škola ponúknutá na predaj. Záujemca o prevádzkovanie školy môže kontaktovať zriaďovateľa Cogitatio - M, s.r.o.: cogitatio.ml@gmail.com

V prípade nového vlastníka sú možné zmeny -) 

 SLOVENČINA PRE CUDZINCOV - v kurzoch v počte minimálne 100 hodín počas 30 týždňov alebo podľa dohody s frekventantmi.

Ponúkame veľmi žiadané vzdelávanie !!! 

BUSINESS ENGLISH - BUSINESS ENGLISH - BUSINESS ENGLISH  

- príprava na získanie certifikátov: jeden trimester - 40 hodín v cene 200,-eur (minimálne počet frekventantov v študijnej skupine 5), výučba v trvaní 4 hodín jeden deň alebo dva dni v týždni Intenzívne a polointenzívne kurzy cudzích jazykov. Frekventanti kurzov si môžu vybrať jazyk: anglický, francúzsky, latinský, nemecký, ruský, španielsky, taliansky a iné. Vyučujú kvalifikovaní učitelia a zahraniční lektori.

      Kurzy BUSINESS ENGLISH - 1) elementary (pre začiatočníkov),

                                                                   2) pre intermediate (pre mierne pokročilých).

V trimestroch (september - december, január-marec, apríl-jún) bude výučba v rozsahu po 40 hodín, poplatok za vyučovaciu  hodinu je 5 eur.  

Platba za trimester v sume 200 eur je splatná pri zápise. Zápis do kurzu: 10,- eur.

Kurzy  usporiadame aj v rôznych inštitúciách a obchodných spoločnostiach pri minimálnom počte 10 prihlásených účastníkov. 

Kurzy slovenského jazyka PRE CUDZINCOV.

Zápis do kurzov prebieha nepretržite, podľa záujmu uchádzačov.

Ponúkame výučbu:

žiak - učiteľ (20,- eur/1 vyučovacia hodina, zápisné 10,- eur - počet hodín podľa potrieb žiaka),

učiteľ - malá skupina žiakov a iné formy.

      Do bežných jazykových kurzov v školskom roku plánujeme prijať 45 študentov, a to maximálne po 15 študentov do študijnej skupiny.

Výška školného:

  • zápisné je 10,-EUR,
  • vstupný test 5,-EUR,
  • za 40 hodinový kurz od 200,-EUR (pri minimánom počte 5 účastníkov skupinových kurzov).

Možnosti využitia jazykových schopností kedykoľvek a kdekoľvek.