Kontaktné adresy

Zabezpečujeme aj doučovanie z rôznych predmetov stredoškolského učiva, aj prípravu na prijímacie skúšky na  stredoškolské aj vysokoškolské štúdium (v priestoroch školy). 

Touto cestou ďakujeme všetkým záujemcom o pracovné pozície stredoškolských profesorov. Výučbu sme obsadili najvhodnejšími vyučujúcimi. Pre vysoký záujem sme neodpovedali všetkým osobne. Ďakujeme za porozumenie.

Súkromné gymnázium Cogitatio


Súkromná obchodná akadémia Cogitatio


Súkromná jazyková škola Cogitatio


Všeobecné kontaktné informácie pre uvedené školy:

zmena korešpondenčnej adresy - kontakt na zriaďovateľa:

Cogitatio -M, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava 

            Mobil: 0904 971 857