Kontaktné adresy

Touto cestou ďakujeme všetkým záujemcom o pracovné pozície stredoškolských profesorov. Školy sú od septembra 2018 ponúknuté na predaj. Záujemci o prevádzkovanie škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Cogitatio-M, s.r.o. môžu kontaktovať a jednať so štatutárnym zástupcom: cogitatio.ml@gmail.com.

Ďakujeme za porozumenie.

Kontakt na zriaďovateľa:

Cogitatio -M, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 7529/4E, 811 02 Bratislava 

            Mobil: 0904 971 857